U bent hier: Exposanten » Handleiding Exposant

Handleiding

voor beginnende exposanten

 

A. Vóór de tentoonstelling:

 

Voor men aan de tentoonstelling kan deelnemen moet men zich eerst inschrijven. De inschrijving kan gebeuren via de inschrijvingsformulieren die verspreid worden op de tentoonstellingen, via de verschillende hondenbladen in binnen - en buitenland waarin deelnemingsformulieren opgenomen zijn of via internet. De gegevens van de inschrijving dienen om de catalogus samen te stellen. Honden die niet in de catalogus van de tentoonstelling zijn opgenomen kunnen dus niet deelnemen! Tijdig inschrijven is de boodschap.

 

B. De dag van de tentoonstelling:

 

Om aan de schoonheidwedstrijden te kunnen deelnemen moet de hond aan de keurmeester kunnen getoond worden in al zijn facetten.

De keuringen omvatten meestal een staand gedeelte waarbij de keurmeester in de gelegenheid moet gesteld worden om de structuur en het gebit van de hond te bekijken. Het lopende gedeelte moet de keurmeester in staat stellen om het gangwerk van de hond te keuren. Om deze keuring probleemloos te laten verlopen is het dus noodzakelijk dat de hond dankzij voldoende training zich kan beheersen. Vergeet niet dat agressief gedrag een grond tot uitsluiting vormt. Hou ook rekening dat de gemoedstoestand (zenuwachtigheid bijvoorbeeld) van de baas door de hond waargenomen wordt via zijn ontwikkeld reukorgaan. De ideale combinatie is dus: een kalme baas met een getrainde hond! 

Je komt binnen via de toegang die gereserveerd is voor de ingeschreven exposanten. De inschrijvingskaart wordt gecontroleerd en ingescand. Dierenartsen zien toe op de uiterlijke conditie van de inkomende honden. Zij hebben de bevoegdheid om de manifest zieke honden te onderzoeken.

Je moet tevens in het bezit zijn van de volgende documenten:

 • medisch boekje
 • inschrijvingskaart (bevestiging)

Eenmaal in de tentoonstellingshallen terechtgekomen is het aangewezen om de catalogus te raadplegen. Vergeet niet dat de catalogus het werkinstrument is van de tentoonstelling. Deze catalogus staat vanaf 8 u 00 ’s morgens “online” op de Eurodogshow website en kan geraadpleegd worden door iedereen die inlogt. Er is ook nog in beperkte mate een gedrukte catalogus raadpleegbaar.Via de Eurodogshow website, kun je gemakkelijk de ring terugvinden waar de verschillende hondenrassen gekeurd worden. Deze informatiestaat staat lang vooraf “online”.

Je kunt het nummer terugvinden van de ring waar je hond zal gekeurd worden. Naast het nummer van de ring staat de naam van de keurder en de rassen die hij of zij keuren. Vervolgens kijkt men naar de plannen die bij de ingang van de hallen aangebracht zijn om de plaats van de ring terug te vinden in het hallencomplex.

Zo je dit wenst kan je de hond achterlaten in jouw “Huiskennel” in de omgeving van de ring. Zo heb je de handen vrij om één en ander te regelen bij de ring. Er worden daartoe speciale “zones” voorzien.

Nu gaan we naar de ring. In de ring staan minimum 3 personen, nl. de keurder en de 2 ringcommissarissen. De ringcommissarissen hebben hoofdzakelijk twee taken:

 • de orde handhaven in de ring en de omstandigheden scheppen waarin de keurder zijn werk kan verrichten op een serene en neutrale manier.
 • de administratie van de keurder bijhouden.

De exposant haalt bij de ringcommissarissen eerst zijn deelnemingsnummer op. Dit nummer dient door de exposant zichtbaar te worden aangebracht zodra hij met de hond in de ring verschijnt. Het is van groot belang om het nummer te dragen dat bij de hond past volgens de volgorde van de catalogus. De keurder heeft immers geen inzage van de catalogus en keurt dus volledig volgens de nummering. De afhaling van het nummer heeft nog een bijkomend voordeel. Door de afhaling van het nummer meldt de exposant zijn aanwezigheid op de tentoonstelling.

Na de afhaling van het nummer is het voor de exposant van belang om te weten te komen in welke volgorde zal gekeurd worden. De ringcommissarissen en de keurder zijn niet verantwoordelijk voor de timing van de keuringen. Dus dient de exposant regelmatig de ring en het bord van de ring in de gaten te houden om niet te laat te komen.

Eenmaal het ras in kwestie opgeroepen is volg je de instructies op van de ringcommissarissen. Het is goed om weten dat de keuringen gebeuren volgens een vast schema. Eerst komen de reu's aan bod volgens de volgorde die in de catalogus uitgestippeld is. Men begint altijd eerst met de baby's ( indien er zijn ) dan de puppy's, vervolgens komen de jeugdhonden aan bod. Dan volgen de klassen die in aanmerking komen voor de CAC - keuringen, namelijk de open klas, intermediaire klas, de werkklas en de kampioensklas. Nadien volgen nog de veteranenklas die buiten de CAC - keuring valt. In ieder klas worden minstens de eerste vier honden gekwalificeerd.

 

De baby's , puppy's, de jeugdhonden en de veteranen dingen niet mee voor de CAC wegens te jong of te oud. Bij de baby's , puppy's en de jeugdhonden worden de reu's en teven eerst afzonderlijk gekwalificeerd. Daarna dingen zij samen mee voor een plaats in de erering voorzien voor deze klassen.

Opgelet: wanneer een jeugdhond de kwalificatie uitmuntend krijgt kan deze reu of teef nog meedingen voor de titel van beste van het ras tegen de honden die meedingen voor de CAC! Deze keuring geschiedt na de CAC-keuring.

Dan komen we tot de CAC-keuringen. Deze keuringen geschieden zowel bij de reu's als bij de teven afzonderlijk tussen alle klassen die gevuld zijn met volwassen honden onder de leeftijd van 8 jaar. Eerst wordt er in ieder geslacht afzonderlijk gekeurd per klas. Nadat de open klas, de werkklas en de kampioensklas hun kwalificatie ontvangen, dingen de eerste twee honden in ieder klas mee voor de CAC en de reserve-CAC. Hetzelfde herhaalt zich voor de teven.

Als afsluiter voor de individuele kwalificaties komt dan de keuring voor de beste van het ras. In principe gebeurt deze keuring onder de reu en de teef die de CAC haalden. Uitzonderlijk kan een jeugdhond (reu of teef) die de kwalificatie uitmuntend kreeg eveneens meedingen voor deze titel.

Als afsluiter volgen dan nog de keuring van het beste koppel. Hier betreft het een gezamenlijke keuring van de homogeniteit van twee honden van een verschillend geslacht.

Na deze individuele keuringen tijdens de dag, worden de besten ook nog geselecteerd voor deelneming aan de Erekeuringen.

Bij deze keuringen worden alle rassen van een bepaalde “rassengroep” samengebracht en de keurmeester de 4 beste honden aanduidt.

Dit kan alleen als jouw hond “Beste van het ras” geworden is en de passende kaart hiervoor ontvangen heeft. Deze Erekeuringen gaan door in Halle 6 om 16 u 00. Na de keuringen van de CAC honden, komen de veteranen, baby’s, puppies en jeugdhonden ook aan bod. De winnaars van de zaterdag komen in competitie met de winnaars van de zondag.

De show eindigt zowel op zaterdag of zondag om 18 u 30.

Belangrijk om weten: Zodra de keuringen afgelopen zijn haalt de exposant zijn kwalificatiekaarten op bij de ringtafel. Zonder deze kaarten kan de exposant immers zijn prijs niet afhalen aan de prijzentafel! Diegene die geselecteerd is voor de Ere-ring, moet ook zijn kaart in zijn ring afhalen. Vergezeld van deze kaart begeeft U zich naar de Ere-ring die stipt om 16u00 start. De volgorde van optreden, staat in de catalogus vermeld.
Indien er nog vragen zijn over het beloop van de keuringen, dan kan de exposant steeds beroep doen op het tentoonstellingssecretariaat.

 
 
 
 
 • Hondenvrienden
 • WOEF
 • Our Dogs
 • 123dog.net
 • Stad Kortrijk
 • FCI
 • KKUSH
 • KMSH
 • West Vlaams Federatie
 • WTV