Sie sind hier : Richtern » Jeroen Descheemaeker

Richtern

Jeroen Descheemaeker (BE)

 

I grew up with Gordon Setters, which you can't compare with Briards. Maybe the only similar characteristic is their late maturity.

About 15 years ago, I came across the Briard. What appeals to me about this breed is that, just as other French shepherds, the breed is old and rustic. Since the 18thcentury, they have been part of the French rural life.

In the beginning, I trained with my own dogs in the obedience program and went on to the IPO-program. The briard is and hopefully will remain a working dog. Recently, I started training with my dog to herd sheep which is the original role of the Briard.

The last few years, I took part in several dogshows, not only with my own dogs but also with the dogs of friends of me. I obtained some fantastic results in Belgium as well as abroad.

Over the years my passion grew and eventually I start my education to became a judge.

Kortrijk is like my “hometown”. I grew up in a suburb and have known the Eurodogshow since my childhood.

Therefore, it's amazing that I can make my debut at “the show” which will always remain close to my heart. Thank you very much!!!

 

Member of,
- Association du Berger de Brie - France,
- Briard Vereniging Nederland,
- Belgische Briard Club,

Member of the board of,
- vzw Vlaanderens Rashonden Festival, Eurodogshow Kortrijk
- vzw Showclub 1302 (Showtraining & - handling) 

___________________________

 

Ik groeide op met Gordon Setters, totaal niet te vergelijken met Briards, het enige raakpunt is misschien hun late volwassenheid qua karakter.

Tot ik 15 jaar geleden viel op de Briard. Wat me aanspreekt, is dat het net als andere Franse herders een rustiek en oud ras is, die al sinds de 18e eeuw deel uitmaakt van het Franse plattelandsleven.

Met mijn eigen honden ben ik actief geweest in het gehoorzaamheidsprogramma en later in het IPO, de briard is en zal hopelijk een werkhond blijven. Sinds kort hou ik me ook bezig met schapenhoeden, de originele taak van de briard.

Op show was ik de voorbije jaren veel te zien, zowel met eigen honden als met honden van een bevriende fokker behaalde ik fantastische resultaten in binnen- en buitenland. De passie werd met de jaren alleen maar groter en uiteindelijk begon ik de opleiding tot keurmeester.

Kortrijk is als het ware mijn “hometown”, ik ben opgegroeid in een buurgemeente en reeds op jonge leeftijd bekend met Eurodogshow. Het is dan ook fantastisch dat ik mijn début kan maken op ‘de show’ die me zo nauw aan het hart ligt. Bedankt !!!

Lid van,
- Association du Berger de Brie - France,
- Briard Vereniging Nederland,
- Belgische Briard Club,

Bestuurslid van,
- vzw Vlaanderens Rashonden Festival, Eurodogshow Kortrijk
- vzw Showclub 1302 (Showtraining & - handling) 

 

Zurück zur Übersicht
  • Hondenvrienden
  • WOEF
  • Our Dogs
  • Stad Kortrijk
  • FCI
  • KKUSH
  • KMSH
  • West Vlaams Federatie